DIGITAL SMILE d.o.o.

Dobriše Cesarića 47

10090 Zagreb

OIB: 78764482188

MB: 4767942

MBS: 081113666

IBAN: HR3724840081135046153 – račun otvoren kod Raiffeisenbank Austria d.d.

Društvo je upisano u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu.

Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cjelosti.

Članovi Uprave: Marko Vukić

Direktor: Marko Vukić