CAD/CAM ispuni & 3D bojenje

> Lisabon, 06.-07. Srpanj 2017

Povuci dolje

Posjetili smo jednog od naših mentora u njegovom novootvorenom dentalnom laboratoriju u Lisabonu. Edson da Silva zasigurno je umjetnik u svome području. Svrha ovog treninga je naučiti kako se odnositi s prirodnim oblicima i teksturama izravno iz CAD/CAM sistema, bez prepravljanja nakon glodanja.

Nakon glodanja, 3D tehnika bojanja omogućit će nam da dobijemo dubinsku percepciju i karakteristike. Ovo nas približava bržoj i sigurnijoj produkciji temeljenoj na prirodnim oblicima i teksturama zuba.